כנס שנתי לקולנוע ומדיה

משנת 2011 מתקיים כנס שנתי לקולנוע ומדיה בסינמטק תל אביב. מאות משתתפים בפנלים וסדנאות חינוך אינטנסיביות בהנהגת בימאים וסטודנטים יהודים ומוסלמים, שיתוף פעולה עם עיריית תל אביב והמשרד לשיתוף פעולה אזורי.  

כנס שנתי לקולנוע ומדיה

כנס שנתי לקולנוע ומדיה

כנס שנתי לקולנוע ומדיה

כנס שנתי לקולנוע ומדיה

כנס שנתי לקולנוע ומדיה

כנס שנתי לקולנוע ומדיה

כנס שנתי לקולנוע ומדיה

כנס שנתי לקולנוע ומדיה

כנס שנתי לקולנוע ומדיה

כנס שנתי לקולנוע ומדיה