תרומות

עזרו לנו לחולל שינוי ויחד לזרוע את זרעי השלום

!באהבה ובהודיה 
US Tax-deductible donation
Overseas donation through New Israel Fund (NIF)
Donations from England, Europe, Canada and Australia through NIF are charge-free and Tax deductible.
All donations transferred through NIF 
should register by: 
"The Orchard of Abraham’s Children" code 51087

Click here for more information.
Donations by US taxpayers are tax-deductible as permitted by section 501(c)(3).

Click here for tax-deductible donations from the US.
 *התרומה  לעמותה מוכרת עבור קבלת החזר מס בישראל (סעיף 46)
  • Facebook - Black Circle