מופעים מוזיקליים 

דו - לשוניים 

החל מ-2011 אנו מקיימים שיתופי פעולה מוזיקליים בין אומנים יהודים ומוסלמים ובהשתתפות אלפי מאזינים. בשיתוף פעולה עם עמותות, גופים מוניציפליים ומשרדי ממשלה נוספים.

מופעים מוזיקאליים דו- לשוניים

מופעים מוזיקאליים דו- לשוניים

מופעים מוזיקאליים דו- לשוניים

מופעים מוזיקאליים דו- לשוניים

מופעים מוזיקאליים דו- לשוניים

מופעים מוזיקאליים דו- לשוניים

מופעים מוזיקאליים דו- לשוניים