טקסי

זיכר

סופיים

2009 – היום

טקסים בין דתיים בהנהגת מנהיגים דתיים ובהשתתפות אלפי משתתפים, משלוש הדתות.

_________
_________
_____________
_____________
___________
___________

טקסי זיכר סופים

טקסי זיכר סופים

טקסי זיכר סופים

טקסי זיכר סופים

טקסי זיכר סופים

טקסי זיכר סופים

טקסי זיכר סופים