תוכנית

מנהיגות

בעמק הקדרון

2012 - היום

תוכנית בלתי פורמלית לפיתוח מנהיגות ולחינוך לקיימות, בהשתתפות נשים וגברים בדואיים מעמק הקדרון. מטרת התוכנית היא לפתח פרויקטים כלכליים בתחום הקיימות. בשיתוף פעולה עם עמותות וגופי ממשלה נוספים.

תוכנית מנהיגות בעמק הקדרון

תוכנית מנהיגות בעמק הקדרון

תוכנית מנהיגות בעמק הקדרון

תוכנית מנהיגות בעמק הקדרון

תוכנית מנהיגות בעמק הקדרון

תוכנית מנהיגות בעמק הקדרון

תוכנית מנהיגות בעמק הקדרון

תוכנית מנהיגות בעמק הקדרון

תוכנית מנהיגות בעמק הקדרון

תוכנית מנהיגות בעמק הקדרון